Vyřízení stavebního povolení je individuální záležitostí a vyžaduje koordinaci spoustu organizací a dotčených subjektů.

Klienta zastupujeme zejména v těchto činnostech:
- jednání s příslušným stavební úřadem a příslušnou obcí, získání potřebných povolení nebo vyjádření
- zpracování žádostí o souhlasných stanoviscích sousedních vlastníků
- jednání a vyřízení podkladů s vlastníky technických sítí (voda, elektřina, plyn, telekomunikace atd.)
- získání potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy
- vlastní podání žádosti o stavební povolení včetně všech potřebných podkladů a zastoupení ve správním řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Máme dlouholeté zkušenosti s rodinnými domy, průmyslovými budovami, inženýrskými sítěmi a dalšími typy staveb.

Samozřejmostí je spolupráce s Vaším projektantem.

Dále zajistíme:
- projekční práce vč. rozpočtu, autorského dozoru, koordinátora BOZP a také zajistíme další dokumenty, které si vyžádá stavební úřad
- řízení projektů
- technický dozor investora - kontrola kvality prací a rozpočtových položek
- výběr dodavatele stavby - transparentní výběr dodavatele s Vaší účasti
- výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu formou elektronické aukce